Activiteiten

Mikz Peuterspeelzaal Holder den Bolder

Mikz streeft naar een steeds grotere verbondenheid met de buurt. Samen met ouders, scholen, lokale organisaties en ondernemers in de buurt creëren we voor kinderen een fijne plek om op te groeien.

In een samenleving waarin veranderingen elkaar snel opvolgen en individualisering steeds nadrukkelijker aanwezig is, wil Mikz er juist zijn voor kinderen. Wij zorgen voor opvang, begeleiding en activiteiten die aansluiten bij de ontwikkelings-fasen en interesses van uw kind, in uw buurt. Op die manier bieden wij ze de gelegenheid in een veilige en vertrouwde omgeving een sociaal netwerk op te bouwen. Hiervan hebben zij hun leven lang plezier!

Website Mikz

telefoon Holder den Bolder: 06-51 97 44 46